WERELD EVANGELISATIE

Afscheidswoorden nemen we vaak erg serieus. Ook Jezus gaf ons afscheidswoorden vlak voordat Hij de aarde verliet. Zijn uitspraken vinden we terug in de evangelien. Sommige Bijbelvertalingen hebben er het kopje ‘De Grote Opdracht’ boven gezet. Jezus praatte niet over koetjes en kalfjes bij zijn vertrek. Hij had het over zijn plan om door de kerk heen de hele wereld te veroveren. De opdracht was groot, maar eenvoudig: “Ga en verkondig het evangelie aan alle mensen en maak alle volken tot mijn discipelen. Gebruik de kracht van de Heilige Geest om demonen te verjagen, zieken te genezen, in tongentaal te spreken en onder bovennatuurlijke bescherming te wandelen. Geweldig! Wat kon er mis gaan!? Vandaag, zo’n 200o jaar later moeten we helaas vaststellen dat het huiswerk van de kerk nog lang niet af is:

3,190,000,000 mensen hebben nog nooit het Evangelie gehoord
Dat is 41,6% van de wereldbevolking!

Op onze evangelisatie reizen door verschillende landen mochten we bedienen in veel verschillende kerken. Wat ons opviel is de enorme behoefte aan evangelisatie training en rolmodellen. Iedere kerk heeft een aanbiddingsteam, maar zelden troffen we een kerk aan met een evangelisatieteam. Over aanbiddingsmuziek lezen we niets in De Grote Opdracht, maar over evangelisatie wel! Gelukkig is er hoop. In de kerken waar we een stuk training, instructie en oefening konden doen, zagen we meestal een snelle transformatie naar een zielen-winnende-famile. Deze observaties hebben ons aangespoord om onze ervaring in evangelisatie te bundelen in de EVANGELISM ACTIVATION TRAINING.God heeft ons de visie gegeven om deze training vergezeld van outreach te doen in alle hoofdsteden van de wereld.

WIJ STAAN KLAAR

ONZE 'EVANGELISM ACTIVATION TRAINING'

OP DIT MOMENT HEEFT 95% VAN ALLE CHRISTENEN
NOG NOOIT EEN ZIEL GEWONNEN VOOR JEZUS
EN WIJ WILLEN DAT GRAAG VERANDEREN!

Middels ons trainingsprogramma en internationale evangelisatie outreaches werken we er hard aan om een verandering te brengen in de Kerk. Dit is nodig! Er zijn ontzettend veel arbeiders nodig en er moeten plaatsen worden ingericht voor de oogst. Wij geloven dat de grootste uitstorting van de Heilige Geest in de geschiedenis van de mensheid nog voor ons ligt. Er zal een ongeëvenaarde opwekking uitbreken en een ontelbaar aantal zielen zal binnen komen. Wij richten ons fulltime op onze taak van prediking, training en evangelisatie. Dat betekend dat wij op donateurs mogen vertrouwen voor onze financiën. We zouden het een eer vinden als jij met ons hierin wilt samenwerken! Dus…

DOE JE MEE?

Schuiven naar boven