UPSTREAM CHURCH

Jezus stuurde ons niet op pad om even het Evangelie te preken en daarna meteen weer naar huis te gaan. Jezus droeg ons op om discipelen te maken. Dat betekent zorg dragen voor nieuwe gelovigen en ze helpen tot geestelijke volwassenheid te komen. De manier waarop de eerste christenen deze opdracht uitvoerden, was door het stichten van nieuwe gemeentes. De kerk was de aangewezen plaats om God te ontmoeten, je leven te delen met je geestelijke familie en training te ontvangen om zelf ook gebruikt te worden in Jezus’ opdracht. Stichting World Outreach Network is daarom begonnen aan het opbouwen van een netwerk van nieuwe gemeentes onder de naam Upstream Gemeente om de nieuwe bekeerlingen een thuis te geven.

Paulus en Barnabas wezen in elk van de christengemeenten leiders aan. Terwijl zij vastten, baden ze voor hen en vertrouwden hen toe aan God. (Hand. 14:23)

Upstream Gemeente is een evangelisatie gemeente. Dat betekent dat onze eerste prioriteit is het bereiken en winnen van ongelovigen. Onze belangrijkste motivaties zijn 1) Aanbidding voor God vermeerderen door rebellen te veranderen in aanbidders. 2) Verlossing aan te bieden aan zondaren, zodat ze niet verloren gaan in de eeuwige vernietiging. 3) Vermenigvuldiging te bereiken door gelovigen te trainen in het winnen van zielen, zodat normale christenen Jezus’ bovennatuurlijke bediening voort gaan zetten. Onze eerste gemeente is geopend in Limasol, Cyprus. We zijn echter al aan het bidden voor andere steden in het Midden Oosten om nieuwe gemeentes te starten.

EEN EVANGELISATIE KERK

Schuiven naar boven