PROJECT WERELD

God houd zoveel van deze wereld dat Hij steeds het allerbeste geeft wat Hij maar kan bedenken. Dat heeft Hij in het verleden ook altijd gedaan. Eerst gaf Hij Zijn Woord. Daarna gaf Hij zijn Zoon en tenslotte gaf Hij zijn eigen Heilige Geest aan de mensheid. Liefde en geven horen bij elkaar. Je kunt niet van mensen houden zonder aan hen te geven. Je kunt niet van mensen houden zonder om hen te geven. Geven en vergeven vormen het hart van het Goede Nieuws. De wereld heeft dit nodig. Er is een honger naar deze boodschap van geven en vergeven in woord en daad.

terwijl je dit leest proberen 78.494.458 mensen in leven te blijven van minder dan $1,90 per dag!

Armoede is niet het enige probleem dat veel mensen het hoofd moeten bieden. Wat denk je van de 1.000.000 weeskinderen die opgroeien in Nepal zonder liefde, zonder onderwijs en zonder bescherming tegen gruwelijke vormen van seksuele uitbuiting? Wat denk je van de talloze christelijke weduwen in Egypte die niemand meer hebben om de kost voor hen te verdienen en door de maatschappij met de nek worden aangekeken? Wat denk je van alle gelovigen die vervolgd worden om hun geloof? Of alle mensen die nog nooit de kans hebben gehad een Bijbel in te zien of het Goede Nieuws te horen?

WIJ GAAN

Als gezin hebben wij onszelf toegewijd om iets te doen aan de nood van deze wereld. We reizen regelmatig naar gebieden waar leugen, onrecht, armoede, lijden en vervolging aan de orde van de dag zijn. We brengen de fysieke en geestelijke noden van een gebied samen met de lokale kerk in kaart. Vervolgens gaan we aan het werk om lokale gelovigen te trainen om zelf iets aan de nood te doen vanuit het Woord van God. Ook zetten we projectgerichte fondswerving op om zoveel mogelijk lokale mensen uit de armoede te trekken en te voorzien in basisbehoeften van de gemeenschap.

Als iemand genoeg heeft om van te leven en ziet dat zijn broeder of zuster gebrek lijdt, maar zich verhardt en hem niet helpt, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven? (1 Johannes 3:17, HB)

Niet iedere christen is geroepen om zijn land te verlaten om de armen het Goede Nieuws te brengen in woord en daad. Wel is iedere christen geroepen om volledig voor God en zijn Koninkrijk te leven. Dat is inclusief tijd – om te bidden voor het werk onder de arme volken van de wereld. Dat is inclusief geld – om te geven aan het werk onder de arme volken van de wereld. Zij die wel geroepen zijn om te gaan, kunnen niet zonder hen die geroepen zijn om te blijven. Zij die niet geroepen zijn om te gaan, kunnen niet zonder hen die wel geroepen zijn om te gaan. Daarom willen we je vrijmoedig vragen:

DOE JE MEE?

Schuiven naar boven