NEPAL

Het bergachtige Nepal telt zo’n 29 miljoen inwoners. Tussen 8-10 miljoen inwoners moeten het met minder dan $1 per dag zien te doen. Sanitaire voorzieningen, drinkwater en onderwijs zijn voor heel veel inwoners niet toegankelijk. Ook drijft de armoede een monsterlijk netwerk van prostitutie, dwangarbeid en orgaanhandel aan. Vooral meisjes zijn vaak het slachtoffer. Ze staan laag op de sociale ladder, hebben minder kans op werk en geweld tegen vrouwen is breed geaccepteerd. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor uitbuiting, mishandeling en misbruik.

IN Nepal worden ongeveer 35.000 mensen per jaar verhandeld voor prostitutie, dwangarbeid en orgaanhandel

Volgens lokale statistieken zijn er zo’n 11,5 miljoen kinderen in Nepal. Een verbijsterende 1.000.000 van hen zijn weeskinderen. Veel van deze kinderen zijn simpelweg in de steek gelaten doordat hun ouders overleden zijn of doordat het gezin niet langer het hoofd kon bieden aan armoede, ziekte en de moeilijke levensomstandigheden. Ook komt het regelmatig voor dat ouders scheiden en na het hertrouwen van de kinderen af willen. Meisjes zonder ouders eindigen al snel in de kinderarbeid of seksindustrie. Jongetjes eindigen regelmatig op straat waar ze bedelend en lijmsnuivend in leven proberen te blijven.

WON HEEFT EEN PROJECT IN NEPAL voor HET BESTRIJDEN van kinderuitbuiting, mensenhandel & armoede

HELP MEE!

Schuiven naar boven