EGYPTE

Zeg “Egypte” en je denkt meteen aan piramides, kamelen en de Nijl. Foto’s van vakantiereizen en resorts komen voor ogen. Maar wat weten we eigenlijk over het echte leven in Egypte? Egypte is geen makkelijke plaats om te (over)leven. Slechts 5% van het land naast de Nijl is vruchtbaar. De overige 95% van het land bestaat uit dorre en droge woestijn. Het kleine stukje leefbaar land moet worden gedeeld met 106 miljoen Egyptenaren! Egypte telt de grootste bevolking van het Midden Oosten en bezit de derde plek in Afrika. Door de haperende economie, de klappen van de internationale crises en de hoge inflatie is armoede overal te vinden.

30% van de 106 miljoen Egyptenaren leeft van MINDER $4.00 per dag en er komen ieder jaar 2 miljoen Egyptenaren bij

Christenen worden dubbel zo hard geraakt door de armoede in Egypte. Hoewel er meer dan 12 miljoen christenen zijn in Egypte, worden ze ernstig gediscrimineerd. Discriminatie is eenvoudig, want het Egyptische identiteitsbewijs vermeld de religie van iedere burger. Christenen worden op alle mogelijke manieren benadeeld: sollicitaties worden afgewezen, promoties wordt tegengehouden, winkels worden geboycot en vergunningen worden geweigerd. Christelijke leerlingen moeten achterin de klas zitten, christelijke studenten krijgen slechtere cijfers op de universiteit en in ziekenhuizen worden christelijke patiënten eerder verwaarloosd.

WON HEEFT EEN PROJECT IN EGYPTE voor het bestrijden van armoede onder christenen en het helpen van de wezen & weduwen

De nood onder christenen is hoog. Als tweederangs burgers is het ontzettend moeilijk om het hoofd boven water te houden. De kerken zijn arm en veel voorgangers leven in bittere armoede doordat de collectes weinig opleveren. De armoede wordt nog eens versterkt door de regel dat een voorganger geen andere bron van inkomsten mag hebben. Er is ook veel ziekte en sterfte onder de armste christenen en veel stervende mannen laten hun vrouw en kinderen achter zonder enige vorm van inkomen. Deze Egyptische voorgangers zijn onze broers, hun weduwen zijn onze zussen en hun kinderen zijn onze kinderen! Daarom zet WON zich in voor de strijd tegen armoede onder christenen in Egypte!

HELP MEE!

Schuiven naar boven