ONLINE MACHTIGING

Door dit vakje aan te vinken machtig ik Stichting World Outreach Network (Crediteur ID NL60ZZZ51369087000) en mijn bank om het aangegeven bedrag volgens deze machtiging van mijn rekening af te schrijven en mijn gegevens te verwerken volgens het privacy statement.

Door de Digitale Handtekening hierboven aan te vinken machtig ik Stichting World Outreach Network (Crediteur ID NL60ZZZ51369087000) en mijn bank om het aangegeven bedrag volgens deze machtiging van mijn rekening af te schrijven en mijn gegevens te verwerken volgens het privacy statement.

ZELF ONLINE OVERBOEKEN

Binnen WON hebben we verschillende, zelfstandige projecten. Ieder project heeft zijn unieke projectcode. Wil je een gift overmaken naar een van onze specifieke projecten? Vergeet dan niet de bijbehorende projectcode te vermelden!

STICHTING WORLD OUTREACH NETWORK
IBAN: NL91RABO0131736736

LET OP! VERMELD DE JUISTE PROJECTCODE
Indien uw gift bedoeld is voor een specifiek project binnen WON, verzoeken we u de juiste projectcode te vermelden bij uw donatie:

WON 001 Project Wereld
Voor het brengen van Gods Woord tot aan de uiteinden van de aarde.

WON 002 Evangelisatie & Outreach
Voor het preken van het evangelie en geven van evangelisatietrainingen.

WON 003 Training & Onderwijs 
Voor het toerusten van de lokale kerk voor geestvervulde bediening

WON 004 Crisis Response Fund
Voor het verlenen van hulp in oorlogs- en rampgebieden.

WON 000 Algemene Kosten 
Voor het uitvoeren van het bestuur, de administratie en het secretariaat.

 

Schuiven naar boven