ONLINE MACHTIGING

Door dit vakje aan te vinken machtig ik Stichting World Outreach Network (Crediteur ID NL60ZZZ51369087000) en mijn bank om het aangegeven bedrag volgens deze machtiging van mijn rekening af te schrijven en mijn gegevens te verwerken volgens het privacy statement.

Door de Digitale Handtekening hierboven aan te vinken machtig ik Stichting World Outreach Network (Crediteur ID NL60ZZZ51369087000) en mijn bank om het aangegeven bedrag volgens deze machtiging van mijn rekening af te schrijven en mijn gegevens te verwerken volgens het privacy statement.

ZELF ONLINE OVERBOEKEN

Binnen WON hebben we verschillende, zelfstandige projecten. Ieder project heeft zijn unieke projectcode. Wil je een gift overmaken naar een van onze specifieke projecten? Vergeet dan niet de bijbehorende projectcode te vermelden!

STICHTING WORLD OUTREACH NETWORK
IBAN: NL91RABO0131736736

LET OP! VERMELD DE JUISTE PROJECTCODE
Indien uw gift bedoeld is voor een specifiek project binnen WON, moet u de juiste projectcode hieronder vermelden bij uw donatie

PROJECTCODE: WON000 ALGEMEEN
Donaties met zijn code worden gebruikt om de algemene kosten van WON te dekken. Denk aan kosten voor huisvesting, communicatie, vervoer en organisatie. 

PROJECTCODE: WON001 PROJECTWERELD
Donaties met deze code zullen worden gebruikt om in de kosten van het internationale pionierswerk en het dagelijkse levensonderhoud van Willem & Vera en hun gezin te voorzien

PROJECTCODE: WON002 EGYPTE
Donaties met deze code zullen worden gebruikt voor het ondersteunen van arme pastors, weduwen en wezen in Egypte en voor het geven van training en onderwijs aan lokale gelovigen

PROJECTCODE: WON003 NEPAL
Donaties met deze code zullen worden gebruikt voor het ondersteunen van weeskinderen in Nepal en voor het verzorgen van verschillende trainings- en onderwijsprogramma’s voor lokale gelovigen.

Projectcode: WON004 BROKEN HEARTS WON
Donaties met deze code zullen worden gebruikt om mensen die vastzitten in immoraliteit, mensenhandel of prostitutie te helpen hun vrijheid te herwinnen

Schuiven naar boven